Grondwerken

We maken bouwrijp. De juiste basis is het begin van alles. Daarom voeren we een brede waaier aan (voorbereidende) grondwerken uit: uitgraven van bouwputten, aanvoeren van teelaarde of granulaten, nivelleren van bouwterreinen en plaatsen van regenwaterputten en infiltratiebekkens.

Wegenis- en omgevingswerken

We leggen aan. We bouwen aan wegen, bedrijfsterreinen en parkings. Bij de omgevingsaanleg nemen we het volledige project in handen. Van de rioleringswerken over de funderingswerken tot de verhardingswerken.
 

Afbraakwerken

We breken af. Maar niet zomaar. Bij het slopen van residentiële en industriële gebouwen gaan we resoluut voor een circulaire aanpak. Met andere woorden: we verwerken het sloopafval tot nieuwe grondstoffen die we zelf weer gebruiken.

Contacteer ons

We maken bouwrijp. De juiste basis is het begin van alles. Daarom voeren we een brede waaier aan (voorbereidende) grondwerken uit: uitgraven van bouwputten.

 

Toevluchtweg 14 — 8620 Nieuwpoort

+32 (0)58 23 30 61
+32 (0)475 95 32 12

info@grondwerkenblomme.be

Stel ons een vraag ...